Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Đồ án QHCT hai bờ sông An Cựu - TP. Huế

Giải nhì - Giải thưởng Kiến trúc quốc gia

Tác giả: Đỗ Kim Dung và các cộng sự

Năm thực hiện đồ án: 2004

Các giải thưởng khác