Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

QHCT sử dụng đất khu TT phía Nam TP. Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi

Giải nhì

Tác giả: KTS Vũ Hồng Phong và các cộng sự

Giải thưởng: Giải nhì - Giải thưởng Kiến trúc quốc gia

Các giải thưởng khác