Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

TKĐT - Đồ án QHCT KĐT du lịch sinh thái văn hóa Hạ Long – Quảng Ninh

Giải 3 - Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2004 

Quy mô: 5.000 ha

Tác giả: Ths.Kts Ngô Trung Hải

Ths.Kts Lưu Quang Huy và các cộng sự

Năm thực hiện đồ án: 2004

Chủ đầu tư: UBND tỉnh Quảng Ninh

 Vị trí: Hạ Long, Quảng Ninh

Các giải thưởng khác