Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

QHC XD khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2025

Giải thưởng: Giải ba - Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2010

Chủ đầu tư: Ban quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên

Vị trí: Tỉnh Phú Yên

Quy mô: 11.000 ha

Năm thực hiện đồ án: 2007

Năm đoạt giải: 2010

Các giải thưởng khác