Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

QHCT XD khu đô thị TT Kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh

Giải ba, Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2010

Đơn vị tổ chức: Hội KTS Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa TT&DL

Tác giả: ThS. KSKT Phạm Thị Huệ Linh và cộng sự

Năm đoạt giải: 2010

Các giải thưởng khác