Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

QHCT Khu du lịch & phim trường Vina Universal, Sa Huỳnh, Quảng Ngãi

Giải thưởng: Giải ba, Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2010

Đơn vị tổ chức: Hội Kiến trúc Việt Nam- Bộ Xây dựng- Bộ VH TT DL

Tác giả: Vũ Hồng Phong

Quy mô: 2.569 ha

Vị trí: Thị trấn Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

 

Các giải thưởng khác