Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Cuộc thi ý tưởng QHPK (tỷ lệ 1/2000) Khu Trung tâm đô thị TM-DV-TC- DL Nha trang

Giải nhất Cuộc thi Ý tưởng QHPK (tỷ lệ 1/2000) Khu Trung tâm đô thị TM-DV-TC- DL Nha trang

Đơn vị tổ chức: UBND tỉnh Khánh Hòa và liên danh Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) - Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông 

Quy mô: 416 ha

Địa điểm: Nha Trang - Khánh Hòa

Tác giả: Ngô Trung Hải 

Năm đoạt giải: 2012

Các giải thưởng khác