Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Ý tưởng quy hoạch Khu đô thị đại học Vĩnh Phúc

Giải nhì Cuộc thi Ý tưởng quy hoạch Khu đô thị đại học Vĩnh Phúc 

Đơn vị tổ chức: Sở xây dựng Vĩnh Phúc phối hợp với Hội KTSVN 

Vị trí: Vĩnh Phúc 

Quy mô: 2.000ha

Tác giả: Phạm Thị Huệ Linh và các cộng sự 

Năm thực hiện đồ án: 2011 

Năm nhận giải: 2012

 

Các giải thưởng khác