Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Ý tưởng tham dự cuộc thi P.A thiết kế kiến trúc các công trình văn hóa, thể thao tại phường Hồng Hải, TP. Hạ Long

Giải nhất

Năm đoạt giải: 2012

Đơn vị tổ chức: Ban quản lý đầu tư các công trình văn hóa thể thao tỉnh Quảng Ninh 

Đơn vị thực hiện: Liên danh VIAP – Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Salvador Perez Arroyo và cộng sự. 

Địa điểm: Phường Hồng Hải - Tp. Hạ Long 

 

 

 

Các giải thưởng khác