Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Sổ tay Thiết kế đô thị

Giải Khuyến khích giải Kiến trúc quốc gia 2012

Đơn vị tổ chức: Hội Kiến trúc sư Việt Nam – BXD – BVHTTDL

Chủ Biên: ThS.KTS Ngô Trung Hải - ThS.KTS Nguyễn Thị Hồng Diệp 

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : NXB Khoa học Mỹ thuật

 

Các giải thưởng khác