Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Giải Bạc- Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2016-2017: Quy hoạch chung thị xã sông Cầu – tỉnh Phú Yên đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

Vị trí: thị xã sông Cầu – tỉnh Phú Yên
Quy mô:  48.928,48 ha
Đơn vị tổ chức: Hội KTSVN;  Bộ Xây dựng; Bộ VH – TT & DL
Năm đoạt giải: 2017
 

Các giải thưởng khác