Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Giải Đồng – Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2016-2017: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích thành Cổ Loa tỷ lệ 1/2000.

Vị trí: huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Quy mô: 860 ha

Đơn vị tổ chức: Hội KTSVN;  Bộ Xây dựng; Bộ VH – TT & DL

Năm đoạt giải: 2017

Các giải thưởng khác