Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Giải nhì (Không có giải nhất) Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Vị trí: Hà Nội

Đơn vị tổ chức: UBND TP. Hà Nội

Năm đoạt giải: 2017

Các giải thưởng khác