Nghiệm thu cấp cơ sở 2 nhiệm vụ KHCN

Trong ngày 11/5/2023, VIUP tổ chức họp Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp cơ sở 02 nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia QHXD khu du lịch – Yêu cầu thiết kế” và “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia không gian xanh – Yêu cầu thiết kế”.

Chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia QHXD khu du lịch – Yêu cầu thiết kế” Lê Thị Thúy Hà cho biết, mục tiêu của nhiệm vụ nhằm: Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng công tác thiết kế quy hoạch xây dựng khu du lịch tại Việt Nam và Xây dựng báo cáo thuyết minh và Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Quy hoạch xây dựng khu du lịch – Yêu cầu thiết kế”.

Qua nghiên cứu, đánh giá tổng quan hiện trạng công tác lập quy hoạch xây dựng các khu du lịch hiện nay tại Việt Nam, đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác lập quy hoạch xây dựng khu du lịch, nhóm nghiên cứu đã đề xuất nội dung Dự thảo “Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Quy hoạch xây dựng khu du lịch – Yêu cầu thiết kế”.

Dự thảo “Tiêu chuẩn quốc gia “Quy hoạch xây dựng khu du lịch – Yêu cầu thiết kế” nếu được ban hành sẽ góp phần vào việc hoàn thiện luật pháp trong lĩnh vực Quy chuẩn – Tiêu chuẩn tại Việt Nam cho ngành xây dựng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, với tiêu chí tiên tiến, đồng bộ, luôn được hoàn thiện, cập nhật, theo kịp bước phát triển về công nghệ kỹ thuật, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế, thu hút vốn đầu tư và phát triển bền vững.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch hội đồng Phạm Thị Nhâm đề nghị nhóm nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm theo nhiệm vụ đề cương được duyệt; Giới hạn lại phạm vi nghiên cứu; Chỉnh sửa lại dự thảo theo văn phong và thể thức của tiêu chuẩn quốc gia. Phó Viện trưởng Phạm Thị Nhâm đồng ý cử 2 chuyên gia của Viện hỗ trợ nhóm nghiên cứu hoàn thiện nội dung nhiệm vụ để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu.

Đối với  nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia không gian xanh – Yêu cầu thiết kế” do PVT Phạm Thị Nhâm chủ trì,  ThS.KTS Nguyễn Hồng Diệp (thư ký) thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày nội dung sơ lược của nhiệm vụ.

ThS.KTS Nguyễn Hồng Diệp cho biết không gian xanh rất quan trọng đối với sự thịnh vượng và bền vững của đô thị. Đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu, các đô thị cần áp dụng các biện pháp toàn diện để kiến tạo không gian xanh nhằm cân bằng sinh thái cho đô thị. Bước sang thế kỷ 21, nhu cầu giải trí cho dân cư đô thị ngày càng tăng, đòi hỏi các nhà quản lý đô thị phải tính đến việc xây dựng nhiều mảng xanh đô thị hơn nhằm cân bằng sinh thái cho đô thị.

Đô thị hoá Việt Nam trong những năm tới tiếp tục gia tăng, nhiều đô thị được mở rộng và nâng cấp trở thành các đô thị lớn và cực lớn. Xu hướng phát triển mô hình đô thị xanh, đô thị thích ứng với BĐKH ngày càng trở nên cần thiết nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân. Do đó, cần đổi mới tư duy về phương pháp xác định KGX đô thị hiểu theo nghĩa rộng, mang tính đa ngành và được xét đến cả khu vực ngoại thành, ngoại thị. Theo quan niệm hiện đại, công cụ quản lý KGX cần được nhìn nhận đa chiều, gắn với hệ sinh thái đô thị, đòi hỏi xây dựng cơ sở lý luận, thiết lập công cụ quản lý KGX đáp ứng nhu cầu hiện nay để KGX phát huy đúng vai trò. Do vậy việc đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia không gian xanh đô thị - Yêu cầu thiết kế” là hết sức cần thiết. 

Mục tiêu nghiên cứu  của đề tài nhằm bảo vệ và phát huy vai trò không gian xanh trong phát triển bền vững đô thị tại Viêt Nam. Cụ thể là: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá không gian xanh đô thị phát triển bền vững và đề xuất dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về không gian xanh đô thị phát triển bền vững (đạt kết quả tổng thể của quy hoạch cảnh quan).

Từ những nghiên cứu, đánh giá tổng quan thực trạng về tiêu chí, tiêu chuẩn quy hoạch, quản lý hệ thống KGX đô thị, đưa ra cơ sở khoa học xác định tiêu chí, tiêu chuẩn quy hoạch, quản lý KGX tại các đô thị Việt Nam, nhóm nghiên cứu đề xuất tiêu chí quy hoạch, quản lý hệ thống KGX đô thị và đề xuất tiêu chuẩn quy hoạch quản lý hệ thống KGX đô thị.

Các thành viên hội đồng đánh giá đề tài được thực hiện nghiêm túc, công phu. Tuy nhiên cần làm rõ một số khái niệm, biên tập lại cấu trúc cho mạch lạc…

Kết luận cuộc họp, Phó Viện trưởng Hoàng Vĩnh Hưng, chủ tịch hội đồng đánh giá cao kết quả của đề tài. Phó Viện trưởng đề nghị chắt lọc các ý kiến góp ý để chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung của đề tài. Theo PVT Hoàng Vĩnh Hưng, nhóm nghiên cứu nên có tư duy mới về cây xanh trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu để đưa ra giải pháp cho rõ ràng.

(Nguồn:viup.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website