Bắc Giang: Phản biện về quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Lập

Ngày 20/4, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tư vấn, phản biện nội dung: quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Lập, huyện Tân Yên (Bắc Giang) đến năm 2035.

Dự hội nghị có đồng chí Trương Quang Hải, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tân Yên, một số giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn trình bày đề án quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035. Các đại biểu cơ bản nhất trí đồ án đã đáp ứng được một số yêu cầu của Luật Quy hoạch, đồng thời nêu một số ý kiến như: Xây dựng Việt Lập là đô thị còn nhiều mâu thuẫn, không đồng bộ dẫn đến quy hoạch chưa đúng với quy hoạch chung về phát triển đô thị của tỉnh.

Bố cục còn thiếu khoa học, không theo trật tự nhất định, cần đề cập đến các vấn đề đặc thù của địa phương. Nhiều mục trong đồ án phải tách riêng để thể hiện rõ nội dung cụ thể; cần phải xây dựng dựng triết lý phát triển trong thời kỳ mới để phù hợp với tình hình thực tiễn của vùng, của tỉnh.

Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh cần làm rõ các những động lực để phát triển khu đô thị Việt Lập; quy hoạch cần có tính kế thừa, không để tình trạng quy hoạch mới xóa bỏ hoàn toàn những tiêu chí đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới; bảo đảm tính cạnh tranh đô thị hiện tại và tính liên kết nếu sáp nhập địa giới hành chính; khi xây dựng xong khu đô thị không phải sửa chữa, đào lên, lấp lại nhiều lần… Hội nghị đã tiếp thu những góp ý, phản biện của các chuyên gia, các nhà khoa học tham dự. Đề nghị đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia, để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện đề án.

(Nguồn:baobacgiang.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website