Bến Tre: Thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất

UBND tỉnh Bến Tre vừa có Báo cáo kết quả thực hiện việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp và đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo yêu cầu tại Văn bản số 3690/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/7/2021 của của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo báo cáo, căn cứ vào các Văn bản số của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp và đất ở tại đô thị, đồng thời thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre; UBND tỉnh Bến Tre đã phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện và đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020, 2021 của các huyện, thành phố để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kết quả tính đến hết ngày 30/6/2021, đất khu công nghiệp đã thực hiện được diện tích 258 ha, chưa thực hiện 1.109 ha theo chỉ tiêu. Riêng về diện tích đất ở tại đô thị, đã thực hiện được 681 ha, còn lại 419 ha chưa thực hiện được.

Khu đô thị Hưng Phú – TP Bến Tre đã được đầu tư xây dựng

Theo UBND tỉnh Bến Tre, chỉ tiêu đất khu công nghiệp thực hiện đạt thấp hơn chỉ tiêu phân bổ là do trên địa bàn tỉnh hiện đang thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Phú Thuận với diện tích 231,78 ha; đến khi hoàn thành khu công nghiệp Phú Thuận chỉ tiêu đất khu công nghiệp sẽ đạt 489,78 ha, thấp hơn chỉ tiêu phân bổ 877 ha.

Nguyên nhân chỉ tiêu đất khu công nghiệp còn thấp do cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ cho phát triển công nghiệp còn hạn chế, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng, nền móng nhà xưởng tại các khu công nghiệp tốn kém do nền đất tương đối yếu; không đủ nguồn kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, chưa theo kịp tốc độ phát triển khu công nghiệp...

Còn đối với đất ở tại đô thị, hiện tại, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng với các dự án: Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại diện tích 8 ha; Đầu tư xây dựng Hạ tầng thiết yếu ổn định đời sống dân cư Phường 8 và xã Phú Hưng, TP Bến Tre - kết hợp đường D5 diện tích 9 ha. Ngoài ra, đến nay, tỉnh Bến Tre đã thực hiện xong kế hoạch thu hồi đất đối với dự án chỉnh trang đô thị dọc sông Bến Tre diện tích 4 ha. Đồng thời đang triển khai thực hiện dự án đầu tư chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực Tây Bắc TP Bến Tre diện tích 491 ha.

Cũng theo UBND tỉnh Bến Tre, hiện tại, dự án đầu tư chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực Tây Bắc TP Bến Tre đang trong giai đoạn hoàn thành phê duyệt các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, theo kế hoạch triển khai dự án trong năm 2022 sẽ hoàn thành thủ tục giải phóng mặt bằng, giao cho thuê đất. Như vậy, sau khi các dự án đô thị hoàn thành chỉ tiêu đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre sẽ đạt chỉ tiêu phân bổ.

Được biết, thời gian qua, tỉnh Bến Tre đã tập trung thực hiện một số biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất, bảo vệ môi trường và bảo đảm thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất hiệu quả.

Thời gian tới, Bến Tre sẽ tập trung tạo quỹ đất sạch. Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt, các công trình trọng điểm, cấp bách chưa được bố trí vốn, các dự án chưa đủ điều kiện thu hồi đất theo quy định pháp luật cần phối hợp giữa công tác thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với công tác thu hồi đất theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ, sớm có mặt bằng để triển khai dự án.

Hiện, tỉnh Bến Tre đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Trong đó, tập trung rà soát chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang đất sản xuất, kinh doanh, đô thị,... khoảng 20.000 ha đến năm 2025 và 40.000 ha đến năm 2030.

(Nguồn:monre.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website