Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành hướng dẫn quy trình thủ tục đầu tư dự án nhà ở trước 15/5

Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Thông báo khẩn Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hòa Bình tại cuộc họp liên quan đến việc thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trên địa bàn.

Do vướng các thủ tục đầu tư nên 2 năm qua, thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh gần như không có dự án nhà ở nào được phê duyệt mới.

Theo đó, ông Lê Hòa Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan rà soát Luật Đầu tư năm 2020, Luật Xây dựng sửa đổi 2020, Nghị định số 30/2021/NĐ-CP và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ cùng các quy định pháp luật khác có liên quan; khẩn trương ban hành Văn bản hướng dẫn trình tự thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở trên địa bàn thành phố trước ngày 15/5 cho các Sở ngành, nhà đầu tư áp dụng; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Tại cuộc họp ngày 5/5, Phó Chủ tịch thành phố đã chỉ đạo các Sở, ngành xem xét thống nhất các nội dung trình hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố, như: Sở Kế hoạch Đầu tư thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư” đối với dự án nhà ở thương mại có quyền sử dụng đất, theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP; Sở Quy hoạch Kiến trúc, hoặc UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện thực hiện thủ tục “phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hoặc quy hoạch tổng mặt bằng” dự án nhà ở thương mại đã có văn bản “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư”, theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020.

Trên cơ sở các quy định pháp luật và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố, ông Châu đề xuất các các bước thủ tục tiếp theo là: Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện thủ tục giao thuê đất, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, theo quy định của Luật Đất đai 2013; Sở Xây dựng thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng, đồng thời Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính thực hiện thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất và thông báo để chủ đầu tư thực hiện.

Đồng thời, Hiệp hội đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư và các Sở, ngành quy định thời gian thực hiện từng thủ tục hành chính để công bố để các chủ đầu tư cùng thực hiện.

“Các dự án chỉ được huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong tương lai sau khi hoàn tất nộp tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Sau khi đã hoàn thành xây dựng, nộp tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính, chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại và khách hàng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Từ đó giúp làm tăng nguồn cung dự án, nguồn cung sản phẩm nhà ở và hỗ trợ hiệu quả để thị trường bất động sản thành phố phát triển minh bạch, thông thoáng, lành mạnh, ổn định và bền vững”, ông Châu nhấn mạnh.

(Nguồn:vov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website