Vấn đề nóng

Về lập QHĐT, tăng trưởng xanh nhìn từ góc độ QHĐT xanh
Về lập QHĐT, tăng trưởng xanh nhìn từ góc độ QHĐT xanh

Hiện nay, mô hình phát triển đô thị đã chuyển dần từ đô thị chức năng (Zoning) sang đô thị sinh thái (ECO), đô thị sinh thái kinh tế (ECO2) và đô thị thích ứng (Compatitible-Adaptation) để giải quyết các thách thức phát triển, thích ứng biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững. Khái niệm Đô thị xanh (đô thị sinh thái) - Eco city được xây dựng trên nguyên tắc lấy môi trường làm nền tảng phát triển, giảm thiểu phát thải Cacbon, sử dụng năng lượng tái tạo, và lồng ghép các yếu tố môi trường (cây xanh, mặt nước, hệ sinh thái tự nhiên) vào trong các hoạt động đô thị, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo đói, tăng mật độ dân cư, tăng cường chất lượng môi trường sống - ECO2.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website