Vấn đề nóng

Mối quan hệ cộng sinh giữa đô thị và nông thôn Việt Nam
Mối quan hệ cộng sinh giữa đô thị và nông thôn Việt Nam

Tóm tắt: Nông thôn Việt Nam là cái nôi nuôi dưỡng và phát triển đô thị. Lịch sử phát triển đô thị cho thấy ở Việt Nam, nông thôn rộng lớn có vai trò quan trọng quyết định đến sự hình thành, phát triển và tồn vong của đô thị. Bài viết giới thiệu mối quan hệ cộng sinh của đô thị và nông thôn bắt nguồn từ quá khứ và phân tích xu hướng phát triển của mối quan hệ này trong tương lai, với ảnh hưởng của mô hình quy hoạch đô thị cực lớn.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website