Vấn đề nóng

Lấy ý kiến về việc tích hợp các QHTT phát triển kinh tế - xã hội, QH phát triển ngành và QHXD đô thị thành một
Lấy ý kiến về việc tích hợp các QHTT phát triển kinh tế - xã hội, QH phát triển ngành và QHXD đô thị thành một "Quy hoạch tích hợp" trong dự án luật QH

Trong Dự án Luật Quy hoạch mới đây nhất do Chính phủ trình Quốc hội, được thảo luận ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dường như khái niệm “quy hoạch xây dựng” không còn nữa, theo cách lý giải của cơ quan chủ trì soạn thảo, thì các quy hoạch chuyên ngành đã được “tích hợp” vào một quy hoạch chung. Đồng thời, quy hoạch đô thị được coi là quy hoạch của ngành xây dựng.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website