Vấn đề nóng

Từ công tác thực tiễn lập quy hoạch hiện nay đến việc đào tạo ngành quy hoạch ở trường đại học kiến trúc TP.HCM
Từ công tác thực tiễn lập quy hoạch hiện nay đến việc đào tạo ngành quy hoạch ở trường đại học kiến trúc TP.HCM

Trong công tác “quy hoạch đô thị” hiện nay, khái niệm “quy hoạch đô thị” được đánh đồng với “quy hoạch xây dựng đô thị”. Theo đó, mọi người ngầm hiểu hoặc mặc nhiên khi nói đến quy hoạch tức là nói đến quy hoạch xây dựng và khi nói đến các nhà quy hoạch thì hầu hết là các kiến trúc sư (và dĩ nhiên gồm các kỹ sư hạ tầng đô thị).

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website