Cấp bộ

Hướng dẫn quy hoạch xây dựng và quản lý nghĩa trang trong quy hoạch phát triển đô thị
Hướng dẫn quy hoạch xây dựng và quản lý nghĩa trang trong quy hoạch phát triển đô thị

Là một đất nước có nhiều dân tộc sinh sống và có tốc độ phát triển đô thị thuộc loại rất cao, vấn đề chôn cất người chết tại các vùng đô thị và nông thôn Việt Nam ngày càng trở nên phức tạp và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên toàn quốc.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website