Cấp bộ

Điều tra đánh giá quy trình lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và biên soạn hướng dẫn lập các đồ án quy hoạch xây dựng
Điều tra đánh giá quy trình lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và biên soạn hướng dẫn lập các đồ án quy hoạch xây dựng

Cùng với vai trò của đô thị không ngừng được nâng cao, công tác quy hoạch xây dựng trong điều kiện đổi mới không ngừng, ngày càng giữ một vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý và phát triển đô thị nước ta.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website