Thông tư 06/2021/TT-BXD về cấp công trình trong quản lý hoạt động ĐTXD

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Download thông tư tại đây: https://viup.vn/vn/Van-ban-phap-quy-m51.html

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website